"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Ju längre ett samhälle
kommer från sanningen,
desto mer kommer detta
samhälle att hata dem
som säger sanningen"
(George Orwell)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

"För att komma till flodens
källa måste man simma
mot strömmen."
(Stanislaw Jerzy Lec)

"Jag noterar att alla de
människor, som är för
abort, redan är födda."
(Ronald Reagan)

Senast ändrad: 2019 02 08 15:21

Hur navigerar man och hur skriver man ut på mina sidor

Hur navigerar man?

1. Genom menyer och undermenyer.

2. Genom att använda länken "Textsökning". Här kan man göra sökning efter ord och ordkombinationer på mina sidor. Det finns två olika sökmotorer, vilka beskrivs på söksidan. Man kan inte söka på Internet med denna funktion.

3. Genom innehållsförteckningen. Där finns två underavdelningar; en vanlig innehållsförteckning och en kronologisk innehållsförteckning. Den första innehåller en förteckning av alla sidor i bokstavsordning. I den andra ligger sidorna ordnade i fallande tidsordning med den som senast är skapad eller ändrad högst upp.

a) Varje nyskapad sida får en flagga ("Ny"). Dessutom anges datumet när den skapades. Efter ca ett år tas "Ny"-flaggan bort. Uppdateras sidan under tiden finns flaggan kvar men datum ändras.

b) För varje sida som uppdateras så anges datum för uppdateringen. Detta gäller inte vid smärre förändringar, t ex rättelser av stavfel, vilka inte noteras.

4. Från och med 27/10 2002 lägger jag in en ny funktion på de sidor som uppdateras. Högst upp står "Senast ändrad" och sedan ändringsdatum. Sidor som inte har denna funktion är således inte ändrade (eller skapade) efter ovan givna datum. Här anges varje ändring, även rättelser av stavfel, eftersom det hela sker automatiskt genom ett javascript.

OBS!!! Eftersom jag nu gjort om hela min hemsida under 2006, så är det datum som nu anges högst upp på varje sida inte nödvändigtvis det datum då sidan skapades eller sist ändrades. Alla sidor tilldelades automatiskt det datum när de kodades om för det nya systemet (dvs olika datum för olika sidor, men det rör sig om datum mellan början av 2006 t o m december 2006). Nya sidor som skapats efter att min nya hemsida lades upp, eller som ändrats efter att de kodades om, kommer att ha korrekt datum enligt punkt 4 ovan. "Senast ändrad"-funktionen på äldre sidor, som inte ändrats efter omkodningen, kommer således inte att visa det datum när de skapades eller sist ändrades. utan det datum när de ändrades till det nya systemet (som kallas css, vilket betyder cascading style sheets, och som har många fördelar och några nackdelar — t ex att menyn följer med när man scrollar, men det får man leva med).

5. Från och med den 30/10 2002 kommer jag att använda ytterligare en funktion. Även om man nu vet genom ovan nämnda funktioner att en sida är ändrad, kan det vara svårt att hitta vad som är ändrat. Man kan ju ha läst en sida flera gånger och enbart vara intresserad av det som tillkommit eller ändrats. Jag har nu en funktion som ger den ändrade texten en annan färg än resten av dokumentet (som normalt har svart text). Efter 30 dagar återgår texten automatiskt till den för sidan normala färgen. Ändrad text på sidor med vit bakgrund kommer att vara blå (precis som i detta stycke). På sidor med annan bakgrund kommer andra lämpliga färger att väljas. Smärre förändringar (som rättelser av stavfel) kommer inte att märkas ut på detta sätt. Större omarbetningar blåmarkeras inte heller, eftersom det då är lämpligast att läsa om hela artikeln.

6. Länkar angivna med stora bokstäver (kapitäler) är länkar till "länksamlingar" (dvs till förstasidor för olika avdelningar eller underavdelningar av min hemsida).

Ovanstående funktioner torde göra det både möjligt att hitta det man söker samt att hålla reda på vad som förändras och tillkommer.

7. På många av mina sidor sidor finns länkar, dels till andra artiklar på min sajt, dels till andra Internetsajter. Länkar som går till andra sajter öppnas alltid i ett nytt fönster (eller i en ny flik). Länkar till mina egna artiklar öppnas i allmänhet i samma fönster (eller flik). I många fall har jag i slutet av artikeln länkar som leder tillbaka till den artikel man kommer från. Nackdelen är att man då alltid hamnar i början av artikeln och sedan måste scrolla ned till där man befann sig. Det enklaste är egentligen i detta fall att bara använda sin webläsares "bakåtknapp" (Back eller Bakåt eller vänsterpil) så kommer man tillbaka till exakt det ställe i texten där man var när man klickade på länken. Fortstättningsvis (fr o m 050721) kommer jag inte att lägga in några "tillbakalänkar", utan läsaren får använda "bakåtknappen". Det är mycket smidigare och enklare.

8. Om du klickar på en länk till en annan artikel på min hemsida för att läsa mer om t ex Gödels sats, hamnar du i början av denna artikel. Avsnittet om Gödels sats kanske finns långt in i artikeln. Använd sökfunktionen i din webbläsare (ctrl-f) för att snabbt komma till det aktuella stället (så slipper du bläddra igenom hela artikeln — en del av mina artiklar är väldigt långa). Skriv in t ex "Gödel" i sökfönstret och klicka på "Nästa" så hittar du snabbt alla relevanta avsnitt. I vissa webbläsare hamnar du på första träffen direkt när du skrivit in sökordet, utan att du behöver klicka på "Nästa".

9. Min nya sida (hoppas att du gillar utseendet!) följer helt och hållet den internationella standard som utarbetats för html, css etc. Tyvärr verkar det som att Microsoft försöker skapa sin egen Internetstandard. Ingår detta i Microsofts strävan efter monopol på hela Internet (ungefär som att man försökte lägga beslag på Sun's programmeringsspråk Java, genom att skapa en egen javastandard)? Eller beror det på inkompetens? Dumhet? Ja, inte vet jag, men min sida fungerar utan tvekan bäst med Mozilla Firefox som webläsare. Det uppstår vissa problem, om än ganska obetydliga, för den som använder Internet Explorer (även den senaste version 7). Samma typsnitt tycks vara något större i Explorer än i Firefox, varför t ex text under bilder ibland blir något för stor och inte får helt plats under bilden. Min blåmarkering (enligt punkt 5 ovan) av ny text fungerar inte heller bra. I Firefox räcker det med att markera var den nya texten börjar och slutar så blir det rätt. I Explorer måste man märka ut början och slutet av varje stycke för att blåmarkeringen skall fungera (vilket kan bli ganska jobbigt om ändringen kanske omfattar 25 delstycken). Etc, etc.

Beträffande Explorer så kommer jag bara att blåmarkera början och slutet av mina textändringar. I Explorer kommer då endast första stycket (om jag uppdaterat flera) att vara blåmarkerat (detta gäller Explorer 7 — hur det blir i äldre varianter av Explorer och andra webläsare, och hur det kommer att bli i senare versioner, vet jag inte). Läsaren får själv försöka gissa hur många stycken efter detta som också är ändrade. I de flesta fall framgår säkert detta ganska tydligt av sammanhanget.

Jag har gått igenom varje dokument på min hemsida med Explorer 7 (jag satsar på framtiden) och putsat för att det skall se snyggt ut även där. Jag mottager tacksamt påpekanden om det är något jag missat. Men jag vill verkligen rekommendera läsaren att gå över till Firefox (kan laddas ner här), som, enligt min mening, är trevligare att arbeta med än Explorer och som dessutom anses ha betydligt färre säkerhetshål. Firefox finns på många olika språk, bl a svenska. Dessutom finns Firefox både för Windows, Mac OS X och Linux i686. Vid installationen importeras alla bokmärken från den tidigare webläsaren, så det är mycket enkelt att byta till Firefox.

Hur skriver man ut

(tillagt 130901)

När det gäller utskrifter så har jag från och med 130901 ändrat formatet. Tidigare har texten blivit extremt liten, och därmed svårläst, vid utskrift. I CSS (se punkt 4 ovan) har man en särskild mall för utskrifter. Den har inte varit speciellt bra och jag har aldrig orkat sätta mig in i CSS för att rätta till problemet. Jag har ju fått en del klagomål när det gäller utskriftsfunktionen och nu tog jag mig tid att lära mig lite grand CSS. Jag har efter en del experimenterande ändrat så att texten nu blir större och några andra finesser. Bl a, när det gäller länkar, så ser man i utskriftformatet länkadressen (gäller inte interna länkar, eftersom dessa är relativa och inte innehåller "http", vilket är det som triggar att länken friläggs — dessvärre friläggs inte länkar som börjar med "https", men det är knappast något stort problem). Att kunna se länkadresserna på utskriften kan vara bra ifall man skriver ut en artikel för att ge bort. I utskriftsformatet tas sidhuvud, sidfot och vänster kolumn (med menyerna) bort. Kolla gärna i "Förhandsvisa (under "Arkiv") för att se hur utskrifterna kommer att se ut.

Det finns dock fortfarande ett problem. När man väljer "Förhandsvisa" i Internet Explorer eller Mozilla Firefox så ser man att texten är förminskad. Och tittar man i sidhuvudet så står det "Krymp till sidbredd" eller något liknande (i tidigare versioner av webbläsare stod det i stället "Aktivera förminska"). Detta tycks vara en defaultinställning. Det är bara att ändra till "100%" så blir det rätt storlek. Åtminstone Firefox minns sedan denna inställning (vet inte hur det är i Explorer, eftersom jag i stort sett aldrig använder denna webbläsare). Dessvärre så fungerar det dåligt att använda mer zoom än 100%. Det som då händer är att alltmer av de sista orden på varje rad försvinner.
Dvs för att summera, välj "100%" i stället för "Krymp till sidbredd" i Förhandsvisning, innan du skriver ut från min hemsida.
Jag har också märkt att vid utskrift så blir enstaka stycken och fotnoter ibland med alldeles för stora tecken. Detta gäller bara ett fåtal sidor och beror på att det fattas en s k tagg där, så att stycket i fråga inte blir definierat enligt någon mall. Om du upptäcker en sådan sida, vore jag glad om du mailade mig och talade om vilken sida det är, så att jag kan fixa till felet. Tack!

Om min nya klocka

(tillagt 170922)

En och annan läsare kanske har noterat att jag nu har en ny klocka på min förstasida. Den tidigare klockan var beserad på Adobe Flash medan den nya är gjord i HTML5. Orsaken till bytet är att Flash håller på att försvinna. Dels är Flash en säkerhetsrisk, dels behövs inte sådana moduler längre i och med att HTML5 har gjort sitt intåg. Adobe har aviserat att man år 2020 kommer att pensionera Flash. Men redan nu har många börjat gå ifrån Flash. I de senaste versionerna av Firefox etc fungerar inte Flash om man inte aktiverar detta manuellt. IOS (operativsystemet för iPhone och Ipad) har överhuvudtaget aldrig kunnat använda Flash, pga synnerligen frostiga relationer mellan Steve Jobs och Adobe.
Har man en väldigt gammal version av webbläsare kanske denna inte klarar HTML5, men i så fall är det nog dags att uppgradera. HTML5 är helt enkelt framtiden och Flash är passé.

Klockan visar CET (Central European Time), vilken bl a gäller i Sverige. Övergång från sommartid till vintertid och tvärtom sker automatiskt.


Tillbaka till Huvudsidan

© Krister Renard