"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Tidigare svensk minister)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2015 01 15 19:40

Islams försök att erövra Konstantinopel

Wikipedia hävdar, när det gäller islams erövring av Egypten 641, att egyptierna inte var "ovänliga mot sina nya härskare". Detta är en sanning med modifikationer och formuleringen utgör snarast ett tafatt försök att framställa islam i bättre dager. Mycket på Wikipedia är bra, men när det gäller kontroversiella ämnen tenderar politisk korrekthet att smyga sig in i artiklarna. Vill man veta densiteten på koppar eller vad Ohms lag säger, är Wikipedia en utmärkt och mycket pålitlig källa, men vill man ta reda på fakta om Mellanösternkonflikten eller intelligent design etc, måste man vara skeptisk till vad Wikipedia skriver.

Jihad Watch heter en hemsida som granskar islam och dess utbredning genom jihad. Där finns en intressant artikel av Raymond Ibrahim, som handlar om ett av islams tidiga försök att erövra Konstantinopel år 715 (första försöket gjordes 674). Konstantinopel utgjorde länge bålverket mot islam och intogs så småningom av muslimerna 1453. Hade Konstantinopel fallit 674 eller 715, hade kanske Europa varit muslimskt idag, eftersom Europa var militärt svagt på den tiden och förmodligen inte hade kunnat hejda muslimernas anstormning. 1453 var Europa mycket starkare och kunde stå emot islam.

Enligt artikeln var kopterna i Egypten inte speciellt positiva till sina nya herrar (åtminstone inte på 700-talet). Tvärtom. Vi läser:

Räddningen för Konstantinopel [idag heter staden Istanbul och är Turkiets största stad] kom från ett håll man minst av allt hade förväntat sig — de egyptiska besättningarna på de alexandrinska fartygen [dessa fartyg tillhörde de muslimska stridskrafter som 715 försökte erövra Konstantinopel]. Under natten flydde alla [besättningarna] till Konstantinopel, och överlämnade sig till den kristne kejsaren. Varför? Eftersom de alla fortfarande i första hand var kristna — kopter — och tvärtemot de många apologeter [som försvarar islam] som hävdar att kopterna "välkomnade" de invaderande muslimerna, så hyste man ingen stor kärlek till islamskt styre, vilket denna berättelse visar.

Islam hyste, tvärtemot vad Godhetskören påstår, inga betänkligheter när det gällde att använda grymhet för att tvinga "de otrogna" till underkastelse. Den arabiske historieskrivaren al-Tabari berättar t ex om hur muslimerna erövrade en turkisk stad (som med all sannolikhet hade kristna invånare — det vi idag kallar Turkiet var bland de första områden som anammade den kristna tron), "Invånarna i staden fylldes med en skräck de aldrig tidigare upplevt. Allt de såg var muslimer mitt ibland dem, som skrek 'Allahu Akbar!' Allah ingöt skräck i deras hjärtan… Männen [i staden] korsfästes på en sträcka av 24 km."

Al-Tabari förklarar att muslimerna gjorde ovanstående i enlighet med Koranen, sura 3:151, som säger:

Vi skola sända skräck i deras hjärtan, som är otrogna, därför att de vid Guds sida satt sådant, varom han ej nedsänt något bemyndigande. Deras hemvist varder elden…
[Zetterstéens översättning — verserna skiljer sig något åt i olika översättningar och här är det sura 3:144].

Uttrycket "därför att de vid Guds sida satt sådant, varom han ej nedsänt något bemyndigande" syftar uppenbarligen på de kristna och att dessa betraktar Jesus och den Helige Ande som Gud.

Käre medlem i Godhetskören, får jag be dig ange någon vers i Nya Testamentet som kan tas till intäkt för att korsfästa alla män i en stad, bara för att de har "fel" religion! Du som hävdar att islam är minst lika kärleksfull som kristendomen, måste väl rimligen kunna styrka ditt påstående genom odiskutabla fakta, eller hur?

Kristendomen handlar om att Gud själv kom ned till jorden, i form av gudamänniskan Jesus Kristus, och lät sig korsfästas för att ta på sig straffet för våra synder. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16)" Detta för att rädda människan från syndens och ondskans konsekvenser. Gud lät sig, på grund av sin kärlek till oss människor, offras för vår skull. I islam offrar man i stället människor på hatets altare för islams skull. Man drar sig inte för några grymheter när det gäller att skrämma icke-muslimer till underkastelse och med tvång utbreda islam. Kristendomen, kärlekens religion, och islam, hatets religion, är varandras absoluta motsatser.

© Krister Renard