"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Okänd)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2009 11 25 23:56

Vad har Bibeln att säga om kärlek?

I 1917 års svenska översättning av Nya Testamentet får man 261 träffar, fördelade på 227 bibelverser, om man söker på orden "kärlek, älska, älskar, älskade" (Nya Testamentet är ungefär lika långt som Koranen). Totalt får man 419 träffar när man söker på dessa ord i både Gamla och Nya Testamentet. Antalet träffar är i och för sig inte så intressant, utan det verkligt intressanta är innehållet i de bibelverser som talar om kärlek. Att ta med alla 227 bibelverserna blir alltför långt, så jag väljer att nedan enbart ta med några speciellt viktiga verser som klart belyser skillnaden mellan Koranen och Bibeln. Jag har moderniserat språket något ("är" i stället för "äro" etc).

Nu kan man kanske tycka att jag borde haft med alla bibelverser, som innehåller någon variant av ordet kärlek, för att man skall kunna göra en rättvis jämförelse med Koranen. Jag anser dock inte att detta är nödvändigt. Det viktiga är att jag har med alla verserna från Koranen. Det är fullt tillräckligt för att t ex visa att det inte finns en enda vers i Koranen som talar om den förbehållslösa kärlek till alla människor, även våra fiender, som Jesus uppfordrar oss till, och som framgår av bibelcitaten nedan.

Följande länkar ger en fördjupad bild av Bibelns kärleksundervisning:

1. Kärleken, det dyraste av allt!
2. Gud är din vän och inte din fiende
3. Vad är det för speciellt med kristendomen?


Matt 5:43-48
Ni har hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'
Men jag säger er: Älska era ovänner, och bed för dem som förföljer er,
och var så er himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över
både rättfärdiga och orättfärdiga.
Ty om ni älskar dem som älskar er, vad lön kan ni få därför? Gör inte publikanerna detsamma?
Och om ni visar vänlighet endast mot era bröder, vad märkvärdigt gör ni därmed? Gör inte hedningarna detsamma?
Var alltså fullkomliga, såsom er himmelske Fader är fullkomlig."

Matt 19:16-21
Då trädde en man fram till honom och sade: "Mästare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?"
Han sade till honom: "Varför frågar du mig om vad som är gott? En finns som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden."
Han frågade: "Vilka?" Jesus svarade: "'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'"
Då sade den unge mannen till honom: "Allt detta har jag hållit. Vad fattas mig ännu?"
Jesus svarade honom: "Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och ge åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig."

Mark 12:29-31
Viktigast är detta: Hör o Israel, Herren vår Gud är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv.

Luk 6:27-37
Men till er, som hör mig, säger jag: Älska era ovänner, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er, be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så håll också fram den andra åt honom; och om någon tar manteln ifrån dig, så förvägra honom inte heller livklädnaden. Ge åt var och en som ber dig; och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
Så som ni vill att människorna skall göra mot er, så skall ni också göra mot dem.
Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade.
Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, vad tack kan ni få därför? Också syndare gör ju detsamma.
Och om ni lånar åt dem av vilka ni kan hoppas att själva få något, vad tack kan ni få därför? Också syndare lånar ju åt syndare för att få lika igen.
Nej, älska era ovänner, och gör gott och ge lån utan att hoppas på att få något tillbaka. Då skall er lön bli stor, och då skall ni vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda.
Var barmhärtiga, såsom er Fader är barmhärtig.
Döm inte, så skall ni inte bli dömda; fördöm inte, så skall ni inte bli fördömda. Förlåt, och er skall bli förlåtet.

Jesus säger gång på gång att vi skall älska vår nästa. Men vem är då vår nästa? I följande bibelställe förklarar Jesus vem som är vår nästa. Det framgår här klart att vår nästa inte bara är människor från vår egen grupp, religion, kultur etc. "Vår nästa" innefattar alla människor!

Luk 10:25-37
Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?"
Då sade han till honom: "Vad är skrivet i lagen? Hur läser du?"
Han svarade och sade: "'Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'"
Han sade till honom: "Rätt svarade du. Gör det, så får du leva,
Då ville han rättfärdiga sig och sade till Jesus: "Vilken är då min nästa?"
Jesus svarade och sade: "En man begav sig från Jerusalem ned till Jeriko, men råkade ut för rövare, som tog ifrån honom hans kläder och därtill slog honom; därefter gick de sin väg och lät honom ligga där halvdöd.
Så hände sig att en präst färdades samma väg; och när han fick se honom, gick han förbi.
Likaledes också en levit: när denne kom till det stället och fick se honom, gick han förbi.
Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom och gick fram till honom och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett härbärge och skötte honom.
Morgonen därefter tog han fram två silverpenningar och gav dem åt värden och sade: 'Sköt honom och vad du mer kostar på honom skall jag betala dig, när jag kommer tillbaka.'
Vilken av dessa tre syns dig nu ha visat sig vara den mannens nästa, som hade fallit i rövarhänder?"
Han svarade: "Den som bevisade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör sammalunda."

Förhållandet mellan samariter (eller samarier) och judar varierade — under vissa perioder rådde direkt fientlighet mellan dessa två grupper, och Jesus vill uppenbarligen genom liknelsen visa att vår nästa också inkluderar våra fiender, dvs i förlängningen inkluderar alla människor.

Joh 3:16-17
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.
Ty inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Joh 13:34-35
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra; ja, såsom jag har älskat er, så skall också ni älska varandra.
Om ni har kärlek inbördes, så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar."

Gal 5:22-23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen.

Nästa två avsnitt, även om de inte innehåller ordet kärlek, visar på något som Jesus framhåller som mycket viktigt, nämligen att sann kärlek inte bara är vackra ord, utan att kärlek först och främst är handling.

Jak 1:27
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

Jak 2:14-18
Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl tron frälsa honom?
Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen och någon av er då sade till denne: "Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt" — vartill gagnade detta, om han inte därjämte gav honom vad hans kropp behövde?
Så är också tron i sig själv död, om den inte har med sig gärningar.
Nu kanske någon säger: "Du har ju tro?" — "Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro."

1 Joh 3:16-20
Därav att Han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken; så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna.
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.
Därav skall vi veta att vi är av sanningen; och så kan vi inför honom övertyga vårt hjärta därom, att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt.

1 Joh 4:7-11
Mina älskade, låt oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.
Den som inte älskar, han har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.
Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son till världen, för att vi skall leva genom honom.
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi skyldiga att älska varandra.

© Krister Renard