Delete Confirmation

May 21, 2013 - 02:02 PM
Hasse
-

Hej har precis läst igenom delar av din sida vilket är väldigt intressant, då jag som ateist försöker skaffa mig mer förståelse och en "diplomatisk" åsikt när det kommer till religion i dagens samhälle och tycker det du skriver är väldigt intressant att så på hur olika människor tänker.

En intressant slutsats som jag dock måste få framföra är: Grunden till alla krig i världen är inte religionerna i sig utan de personer vars åsikt alltid slutar i att "Dem andra har fel" med väldigt lite förståelse för andra personers sätt o tänka, hur kommer det sig att detta nästan är ett måste framförallt för abrahamsreligionerna?

Det du påstår om religioner gäller i lika hög grad för ideologier. Nazismen, som inte är en religion, startade WW2.

Som kristen tror jag givetvis att det jag tror på är sant (varför skulle jag annars vara kristen?). Men då kan inte samtidigt religioner som motsäger kristendomen vara sanna. Det är enkel grundläggande logik. Att man har olika åsikter om vad som är sant leder emellertid inte per automatik till krig. Däremot så leder ondskan till krig! Därför är det du säger om religioner gravt missvisande. Men min gästbok är inget diskussionsforum. Vill du diskutera får du maila mig./KR

Admin password :

» Delete all records that using the same IP address