"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Okänd)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Till: FÖRENINGEN RÄDDA INDIVIDEN
Svandammsvägen 10
126 34 Hägersten

Hej!

Tack för svaret på mitt brev. Det var ju kul att du blev smickrad av mitt intresse för FRI. Tyvärr gäller nog mitt intresse snarare sanningen än FRI, även om jag i och för sig tycker att det är bra att ni finns. Du skriver att ni 3-4 gånger per år får hänvändelser från människor som är förargade över era synpunkter på just deras grupp. Detta är knappast ägnat att förvåna och kan inte användas som argument mot mitt brev. Jag vänder mig inte mot att ni har synpunkter på Livets Ord, ni har naturligtvis rätt att ha synpunkter på vad ni vill. Vad jag vänder mig mot är att dessa synpunkter inte är grundade i sanningen. Du kanske då tänker, precis som Pontius Pilatus sa till Jesus, "Vad är sanning?" Många människor idag verkar tro att sanningen bara är en åsikt. Människan kan själv bestämma vad som är sant. "Jag har väl rätt att tycka vad jag vill!" Självklart har vem som helst rätt att tycka vad som helst. Frågan är bara om det är sant. Det grekiska ord, "alétheia", som används i Nya Testamentet för "sanning" innebär någonting mycket mer än bara en åsikt. Det betyder; "Hur det i själva verket är. Det som stämmer överens med fakta. Sakernas verkliga natur". När jag talar om sanning menar jag denna typ av sanning. Även om det många gånger kan vara svårt att komma fram till den objektiva sanningen, speciellt när det handlar om människor, finns dock en bakomliggande, absolut sanning. Det som har hänt har hänt, även om vi aldrig med full säkerhet kan bevisa detta. En atom är vad den är, oavsett om vi någonsin kommer att fullt ut kunna förklara dess innersta natur. En person, som med berått mod mördat någon, har gjort detta oberoende av vem som är skickligast av åklagaren eller försvarsadvokaten. Vår uppgift och vårt ansvar, både ditt och mitt, är att efter bästa förmåga försöka ta reda på sanningen. Komma så nära den som möjligt. Om det nu är så att vi på Livets Ord hålls i ett konstant tillstånd av utmattning och bara sover tre timmar per natt, är detta naturligtvis sant oberoende av vad jag säger, vad du säger, eller vad någon annan säger. Om å andra sidan medlemmarna i Livets Ord i allmänhet sover 6-9 timmar per natt (dvs som en genomsnittssvensk), utgör detta den objektiva sanningen oavsett vad jag, du eller någon annan påstår. Frågan är alltså vad som är sant. Vem vet f ö bäst hur mycket jag sover, jag eller Saga-Lena Höglin? Igår kväll gick jag t ex och lade mig ca 22.15 och gick upp i morse kl 08.05.

Jag kanske glömde att nämna att jag sänt en kopia av mitt brev till Saga-Lena. Ännu har jag inte fått något svar. Jag betvivlar att hon är kapabel att svara för sig. Hur skulle hon kunna det? Genom att stapla lögn på lögn?!

Du säger att ni gjort en noggrann undersökning innan ni klassificerat Livets Ord som en destruktiv sekt. Om ni då utgått från ungefär samma kriterier som Saga-Lena, kan man undra om denna undersökning verkligen varit så noggrann som ni påstår. I så fall borde ni ju lätt kunna belägga mina invändningar mot Saga-Lenas åtta punkter. Att enbart utgå från vad avhoppare (som naturligtvis är negativa och besvikna) och oroliga anhöriga säger, kan knappast kallas att vara objektiv. Tänk om en sociolog skulle utvärdera vårt rättsväsende enbart utifrån intervjuer med brottslingar, eller om en domstol skulle avgöra civilrättsliga tvister enbart utifrån den ena partens vittnesmål. Jag, som själv är med i Livets Ord och arbetat där sedan 1990 och gått bibelskolan i två år, känner inte igen någonting av Saga-Lenas åtta kriterier. Det kan naturligtvis bero på att jag antingen är hjärntvättad eller ljuger, men det skulle också kunna bero på att Saga-Lena har fel. Rent objektivt finns även den möjligheten. Eller hur?

Låt mig ta ett konkret exempel på allmänt accepterade lögner om Livets Ord. Ni har påstått, massmedia har påstått och många andra har påstått att man på Livets Ord lär ut att sjukdom och handikapp är ett straff som Gud lägger på särskilt onda människor. Sjukdom är alltså ett straff från Gud. Jag vet inte hur många jag träffat som trott på denna lögn. En god vän till mig (som jag alltså inte tagit avstånd från, han är en av mina absolut bästa vänner och jag är gudfar till hans två barn — tänk att han vågar!) arbetar som datalärare på Ericsson. Han är inte troende och sympatiserar inte med Livets Ord. Under en lunch tillsammans med några elever diskuterades Livets Ord. En kvinnlig elev berättade hur Ulf Ekman varit på hennes gymnasium och talat och då pekat ut en handikappad flicka i rullstol och sagt, "Se där sitter ett djävulens barn. Detta är straffet för hennes synder". Min gode vän, som är en rättfärdig människa och älskar sanningen, frågade då, "Hörde du verkligen med egna öron Ulf Ekman säga detta?!" Hon började då skruva på sig och till slut, efter det att min vän ställt samma fråga en gång till, kröp det fram att hon visserligen inte själv hört det, utan en vän till henne hade berättat historien. Hade man sedan träffat vännen i fråga hade det givetvis visat sig att denne i sin tur hört det av någon annan etc. Här ser man vad massmedia kan ställa till med, när man bedriver hetsjakt på grupper av människor. När jag gick bibelskolan 90-91 var jag i början lite fundersam "Tänk om dom trots allt anser att sjukdom är straffet för våra synder. Så förskräckligt". Där ser man hur påverkad man själv blir av massmedia, trots att man är på plats. En av de första lektionerna togs detta ämne upp och den som undervisade citerade Johannesevangeliet 9:1-3, där Jesus möter en blindfödd man. Lärjungarna frågar då honom, "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?" Jesus svarade, "Varken han eller hans föräldrar har syndat..." Vare sig Ulf Ekman eller några av de andra pastorerna eller lärarna på bibelskolan har någonsin hävdat att sjukdom och handikapp generellt är en följd av våra personliga synder. Den som påstår något sådant är en lögnare. Däremot, vilket också Bibeln säger, är sjukdom och död en följd av mänsklighetens olydnad mot Gud, men detta gäller allmänt och kan inte användas för att peka ut enskilda individer. Å andra sidan säger Skriften samtidigt att människor som inte lyder Gud, ställer sig utanför Guds beskydd och därför kan dra på sig olika sorters sjukdomar. Det är väl ganska uppenbart att könssjukdomar, alkoholskador etc i vissa fall (inte alltid) är en konsekvens av ett felaktigt leverne.

Jodå, jag känner till makarna Swartlings undersökning. Jag har emellertid skäl att tvivla på deras objektivitet. De har ju knappast ett neutralt förhållande till Livets Ord. Så vitt jag vet finns det bara ett enda dokumenterat och genomfört självmord kopplat till Livets Ord och det gäller den omskrivna polismannen. Om jag inte är felunderrättad hade han haft stora problem långt innan han kom i kontakt med trosrörelsen. Det skulle vara intressant att se en statistik, där man redovisar alla dessa påstådda självmord och även visar hur länge personerna i fråga haft kontakt med eller varit med i Livets Ord innan de tog livet av sig, om de haft psykiska problem innan de kom med etc. Skulle det vara så att tiotals eller hundratals Livets Ordare försökt ta eller tagit livet av sig som en konsekvens av sitt medlemskap i Livets Ord, vore detta givetvis förskräckligt. Frågan är emellertid om det är så. Är det verkligen en objektiv sanning att tiotals före detta medlemmar begått självmord som en konsekvens av sitt engagemang i Livets Ord? Om de aldrig kommit i kontakt med Livets Ord hade de således idag varit glada, lyckliga, harmoniska människor och enbart på grund av Livets Ords negativa påverkan förvandlades de till olyckliga, förstörda människotrasor?! Jag har svårt att tro att det förhåller sig på detta sätt. Jag känner hundratals medlemmar i församlingen, mina lärarkollegor på skolan, eleverna där etc. Visst känner jag till en och annan som mår och mått dåligt på olika sätt, men jag har också arbetat på vanliga skolor och där sett oerhört mycket större avgrunder av olycka, psykiska problem etc bland både lärare och elever. Den absolut majoriteten av de Livets Ordare jag känner mår utomordentligt bra. Passa förresten på att lyssna på vår nya radiokanal 105,3 MHz, den borde höras i Hägersten (beroende på antenn och mottagare). Du skulle kanske då få en mer nyanserad bild av "oss".

Jag har förvisso träffat en del överspända, överandliga typer på Livets Ord. Och folk med grava psykiska problem. Sådana har jag emellertid också träffat i andra kristna sammanhang för att inte tala om i icke-kristna sammanhang. Jag skulle kunna berätta uppskakande historier från min studietid i Örebro och Uppsala, om studiekompisar och lärare med psykiska problem och självmord. Vad säger du t ex om läraren på KTH (jag arbetade senare på samma institution som han), som när de låg till ankars med segelbåten i en vik i Stockholms skärgård dödade sin fru och dotter och sedan sig själv. Människor med problem dras naturligtvis till församlingar i stil med Livets Ord, där det är mycket folk och starka andliga upplevelser. En del av dessa har fått hjälp med sina problem både på ett övernaturligt sätt och genom själavård etc medan andra av olika skäl varit omöjliga att hjälpa. Det kan naturligtvis finnas alla möjliga skäl till varför folk kommer till Livets Ord. Jag vet t ex killar som kommit hit på grund av att det finns så många unga, söta flickor här. Den som kommer till Livets Ord av andra skäl än att man söker Gud, kommer emellertid att förr eller senare bli besviken och förmodligen också att må dåligt.

Till sist, jag har inga synpunkter på vad du skall göra med mitt brev. Jag är bara intresserad av vad som är sant. Eftersom jag på goda grunder menar att både FRI:s och Saga-Lenas inställning till Livets Ord och trosrörelsen bygger på en felaktig grund, ville jag göra ett försök att rätta till detta. Jag tycker det är tragiskt att människor baserar sina handlingar på sådant som inte är sant. Vill du delge FRI:s medlemmar mitt brev är det upp till dig. Jag står för allt jag skrivit. Självklart är jag inte ofelbar och skulle jag ha fel på någon punkt är jag beredd att vika mig där. Men då måste jag bli överbevisad om detta, inte genom allmänna påståenden utan genom väl underbyggd argumentering.

Att mina formuleringar skulle kunna föranleda åtal är en intressant vinkling. Vad skulle då inte Saga-Lenas formuleringar kunna föranleda!! Hur skulle det kunna vara fel att kalla en lögnare för lögnare?! Är det normalt att ni på FRI hotar alla som inkommer med synpunkter på er verksamhet? Definitionsmässigt är man lögnare om man i ett enda fall kan beslås med att ha ljugit. Det torde inte vara svårt att bevisa att Saga-Lenas svepande påståenden om att vi på Livets Ord i allmänhet sover tre timmar per natt, att vi har autoöverföring av vårt tionde från lönekontot, att vi inte äter ordentligt, att vi inte får umgås med släktingar och föräldrar, att det finns ett angiverisystem etc, etc, etc, etc är lögn. Orsaken till att det är lögn, är inte att jag säger att det är lögn, utan för att det de facto är lögn! Att ett fåtal medlemmar eventuellt sover anmärkningsvärt lite (jag känner ingen som gör det) och att en del, av praktiska skäl, kanske autogirerar sitt tionde varje månad gör inte Saga-Lena mindre lögnaktig. Hon ger ju sken av att detta är representativt för Livets Ords medlemmar och att det är anbefallt från "ledningen". Det är upp till den som kommer med sådana påstående att visa att de är sanna. Det är inte min sak att visa att hon ljuger, utan hennes sak att bevisa att hon talar sanning. Hon som kallar sig forskare borde väl själv ställa upp på de kriterier man inom vetenskapen har när det gäller bevisföring etc. Inom fysiken, som är mitt eget ämnesområde, har man helt andra krav på forskning än vad Saga-Lena uppenbarligen har. Under Hem och Skola-mötet på Årstaskolan 24/11 1993 sade hon bl a, "Jag vet inte hur angiverisystemet fungerar på Livets Ord men någon här kan väl kanske berätta för oss i kväll..." Här kastar hon alltså ur sig ett påstående om att vi har ett angiverisystem (vilket vi inte har) och de aningslösa föräldrar som kommit dit tror naturligtvis att det en forskare säger är ett objektivt faktum. Skulle någon från Livets Ord hävda att vi inte har något angiverisystem avfärdas han bara som hjärntvättad eller lögnare. Tycker du att detta är exempel på seriös forskning? I så fall borde du gå en kurs i idéhistoria vid något universitet så du fick lite undervisning om vad forskning egentligen är. Demagogi har inget med forskning att göra.

Oss emellan, anser du verkligen innerst inne i ditt hjärta att Livets Ord kan jämföras med satanister, vilket Saga-Lena hävdar. Enligt Månadsblad för Grundskolan i Vaksala kommundel, November 1993 berättas om studiedagar med prästen och "forskaren" Saga-Lena Höglin. Där nämns de åtta kriterierna för destruktiva sekter och avslutningsvis läser man "Alla sekter uppfyller inte alla 8 kriterier men t ex Satanisterna, Hare Krishnarörelsen och Livets Ord uppfyller alla 8." Jag utgår från att detta bygger på hennes uttalanden, även om det inte är fråga om något direkt citat. Att stå i en skola, utgivande sig för att vara forskare (hur frestande är det inte att kalla sig forskare för att få den rätta tyngden på sina argument) och jämföra en kristen väckelserörelse — låt vara att den, precis som allt mänskligt inkluderande FRI, innehåller fel och brister — med satansdyrkare tyder på en total andlig blindhet.

Ja, saliga är ni när människorna för min skull smäda och förfölja er, och sanningslöst säga allt ont om er. (Matt 5:11)

Problemet är inte att FRI tycker illa om Livets Ord, problemet är att FRI grundar detta ställningstagande på falska grunder.

Med vänlig hälsning och hopp om att sanningen skall segra. "Ty inte mot sanningen, utan endast för sanningen förmår vi något" (2 Kor 13:8).

Krister Renard

PS. Såg du "Kalla Fakta" (=Heta Lögner) i TV4 i början av februari som bl a handlade om Livets Ord. Tyckte du det var en objektiv skildring av oss? Att koppla ihop oss med Wacosekten på det sätt som gjordes?! Och vad menade egentligen programledaren när han sade, "Vi har försökt få tag på Alf Svensson för en kommentar och honom hittade vi naturligtvis i USA". Vadå, "naturligtvis"? DS


Tillbaka till Krister ogillar

© Krister Renard